Konflikthåndtering og Mægling

  • Kurser for personalegrupper, elever, studerende og forældre
  • Mægling for børn, unge og voksne
  • Trivselsforløb for skoleklasser
  • Elevmægling

Mere end 10 års erfaring udi selvhjulpenhed